Kun mittariin on tullut jo 50 vuotta, alkaa ymmärtämään mitä elämä on. Se on oppimista ja erehtymistä. Se on voittoja ja tappioita. Toisaalta se on perheestä huolehtimista sekä vastuuta omasta yhteisöstä. Tärkeintä on kuitenkin aina tehdä parhaansa.

Minä haluan nyt tehdä parhaani Sinun, Varsinais-Suomen ja koko Suomen eteen. Siksi olen ehdolla eduskuntavaaleihin Varsinais-Suomessa. Olen valmis Sinun kansanedustajaksesi!

Miksi Marko?

Lähdin ehdolle eduskuntavaaleihin, koska Salon seutu tarvitsee omia kansanedustajiaan. Olen Varsinais- Suomen kokoomuksen listalla erittäin hyvässä seurassa. 
Minulla on kokemusta työstä sekä työntekijän että yrittäjän näkökulmasta. Työpaikkoja tarvitaan lisää Salon seudulle ja Varsinais- Suomeen. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatii pitkäjänteistä työtä työllistämisen edellytysten parantamiseksi sekä työntekemisen kannustavuuden lisäämiseksi. Tärkeimmät tekijät onnistumisen kannalta ovat työllistämiseen liittyvien sivukulujen kriittinen tarkastelu ja työntekijän kannalta kannustava verotus.  Oman alueemme näkökulmasta tarvitaan tiukkaa edunvalvontatyötä. Esimerkiksi tunnin juna- hanke on vietävä ”maaliin” koko Varsinais- Suomen yhtenäisen viestin ja työn tuloksena. Paikallisella tasolla näen Asuntomessut tärkeänä mahdollisuutena.

Nuorten työllistymistä on helpotettava. Työntekijä- ja osaajapula alkaa olla nyt jo käsillä. Yritysten kasvu ei saa jäädä kiinni osaajapulasta. Koulutusjärjestelmäämme uudistetaan. Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut mukanaan tervetulleen lisän nuorten työelämäpolulle. Työharjoittelua on entistä enemmän penkissä ”pönöttämisen” sijaan. Perusoppien harjoitteluun täytyy olla kuitenkin riittävät resurssit opinnoissa opettajan johdolla. 
Tärkeimpäinä keinona nuorten työllistymisen edistämisessä näen palkkaamisen joustavuuden ja jopa kannustimet. 

Yrittämisen edellytyksiä täytyy entisestään parantaa. Uusien työpaikkojen syntyminen vaatii yrittäjiltä rohkeita päätöksiä. Yrittäjien turvaverkoissa on paljon kehitettävää, kun huonot ajat koittavat. Suomessa pitää olla vapaus ja oikeus onnistua, mutta myös epäonnistua. Muutamia selkeitä muutoksia tarvitaan myös perusperiaatteisiin. Taakanjako esimerkiksi äitiyslomien suhteen on täysin kohtuuton yrittäjän kannalta. Byrokratian purkutalkoita on jatkettava määrätietoisesti. Monen yrittäjän hienokin idea saattaa kaatua täysin omituisiin lupaviidakoihin. Ovatko kaikki rajoitteet tarkoituksenmukaisia? 

Turvallinen ja arvokas vanhuus täytyy taata kaikille. Kuulemme aivan liikaa tarinoita siitä, kuinka hyvinvointivaltiossamme valvonta on pettänyt vanhuspalveluiden osalta. Palvelusetelein ja tarkat laatukriteerit sisältävän kilpailutuksen avulla saamme käyttöön riittävän määrän palvelua kasvavalle vanhusväestöllemme. 

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen kuuluu kaikille. Asiaan liittyy taloudellisia näkökulmia, mutta erityisesti luonnon ja ympäristön kestävyys tarvitsee uutta suuntaa. Olen ydinvoiman kannattaja. Päästöjä voidaan vähentää myös järkevillä liikenneratkaisuilla. Kierrätys on jokaisen vastuulla. Meillä on Salossa hieno mahdollisuus toimia edelläkävijöinä kehittäen uutta kiertotalouspuistoa. 

Maatalouden kannattavuus on turvattava. Elintarvikehuollon perustana on kansallinen maataloustuotanto.